اقدامات قبل از جراحی بینی

برای انجام جراحی بینی باید به نکات زیادی قبل از عمل توجه شود و اقداماتی برای راحتی پس از عمل نیز انجام داده شود .در ذیل اقدامات قبل از جراحی بینی را ذکر خواهیم نمود. ( جراح بینی )

از مصرف دارو های التهاب زا و آسپرین خودداری گردد .
حداقل از دو هفته قبل از عمل باید از مصرف سیگار پرهیز شود .
در روز قبل ازعمل برای رساندن و برگرداندتان پس از عمل هماهنگ کنید .
پس از جراحی بینی به مدت ۲۴ تا ۷۲ ساعت می بایست فردی از شما مراقبت کند لذا قبل از عمل هماهنگ کنید.
قبل از جراحی بینی نسخه ی تجویز شده ی پزشک را تهیه کنید .
به منظور مصرف دارو ها حتما به زمان بندی آن ها توجه کنید .
شب قبل از جراحی بینی حتما مکان مناسب برای ریکاوری و استراحت پس از عمل را فراهم کنید . به عنوان مثال کتاب و روزنامه خریداری کنید و یا کنترل تلویزیون را در دسترس خود قرار دهید و بخار ساز و کیسه ی آب گرم تهیه نمایید .
بهتر است به منظور استراحت بهتر در طول روز پرده ها را بکشید .
از وسایلی چون سیستم های داخلی برای کمک خواستن استفاده کنید .
تا دو هفته پس از عمل بینی بهتر است از غذاهایی که سریع آماده می شوند و راحت اند مانند سوپ استفاده کنید و در مورد مصرف غذاهایی که دارای سدیم کمتری می باشند با پزشک خود صحبت کنید .
به منظور کاهش تورم که پس از جراحی بینی به وجود می آید بسته های یخ تهیه کنید .
برای ناحیه ی بریده شده کرم های مرطوب کننده ، بهبود کننده زخم و ژل های مناسب تهیه نمایید البته اگر جراحی بینی به شیوه باز انجام شود.
دارو های مورد نیاز را تهیه نموده و در باره ی چگونگی مصرف آن ها با پزشک مشورت کنید .