با کودکان کج خلق چگونه رفتار کنیم؟

این حملات معمولا در واکنش به برآورده نشدن نیازها یا امیال کودک بروز می‌کند.این کج‌خلقی‌ها یا رفتارهای تخلیه ناگهانی عواطف در دوره ابتدایی رشد کودک طبیعی محسوب می‌شود. هنگامی که کودکان خود را به عنوان موجودات جدا از والدین‌شان درک می‌کنند، گرایشی طبیعی به تاکید کردن بر استقلال‌شان پیدا می‌کنند.

این تمایل برای کنترل محیط اغلب خودش را به صورت مخالفت کردن با دستورات والدین و کج‌خلقی کردن بروز می‌دهد. این حقیقت که کودک هنوز واژگان لازم برای بیان احساساتش را ندارد، وضعیت را بدتر می‌کند.

کج‌خلقی‌ها معمولا حدود 12 تا 18 ماهگی آغاز می‌‌شود. کج خلقی کودک در بین 2 تا 3 سالگی بدتر می‌شود، بعد به سرعت تا چهار سالگی کاهش پیدا می‌کند. پس از چهار سالگی ندرتا این کج‌خلقی‌ها بروز می‌کنند.

خستگی، گرسنگی، یا بیمار بودن کودک ممکن است باعث شود دوره‌های کج‌خلقی بیشتر و شدیدتر شوند.

مواجهه با کج خلقی کودکان
نکته مهم در مواجهه با کج‌خلقی کودک این است که آرامش‌تان را حفظ کنید. به یاد داشته باشید که کج‌خلقی کودک پدیده‌ای طبیعی است و شما در ایجاد آن مقصر نیستید. مشکل این نیست که شما پدر یا مادر بدی هستید یا پسر یا دختر شما مشکلی دارد.

فریاد کشیدن یا زدن کودک تنها باعث بدتر شدن وضعیت می‌شود. واکنشی توام با آرامش و ایجاد جوی آرام بدون اینکه در مقابل کودک “وا بدهید” یا قواعدی را که برای او تعیین کرده‌اید، زیر پا بگذارید، استرس را کاهش خواهد داد و باعث می‌شود هر دوی شما احساس بهتری کنید.

همچنین می‌توانید به طور ملایم توجه کودک را به چیز دیگری جلب کنید و او را به انجام فعالیت‌های وادارید که از آنها لذت می‌برد یا سعی کنید او را بخندانید. اگر در حین بروز کج‌خلقی کودک در خانه نیستید، سعی کنید کودک را به جای آرامی مثلا داخل ماشین یا داخل دستشویی بیرید. در آنجا مراقب کودک باشید تا نحسی‌کردن او به پایان برسد.

نحسی‌کردن کودک رفتاری برای جلب توجه است.بنابراین یک راهبرد در مواجه با کج‌خلقی کودک این است که این رفتار کودک را نادیده بگیرید. مادامی که کودک در وضعیت ایمنی قرار دارد و کار مخربی انجام نمی‌دهد، بردن او به اتاقی دیگر از خانه ممکن است باعث پایان یافتن کج‌خلقی او شود زیرا دیگر کسی نیست که نمایش او را تماشا کند.

ممکن است کودک به سروصدا و نحسی کردن ادامه دهد. به واکنش نشان ندادن و صحبت نکردن با او ادامه دهید تا رفتار او متوقف شود. بعد به آرامی موضوع را به او توضیح دهید و جایگزین‌هایی را به او ارائه دهید بدون اینکه در مقابل خواسته کودک تسلیم شوید.

پیشگیری از کج‌خلقی کودک
روال منظمی برای غذا خوردن و خوابیدن کودک ایجاد کنید. حتی اگر کودک دیگری میلی به خوابیدن ندارد، باید هر روز مدتی را در آرامش و سکوت بگذارند. می‌توانید به طور منظم هر روز 15 تا 20 دقیقه کودک را بخوابانید و در کنار او دراز بکشید و به همراه او داستان بخوانید تا از بروز کج‌خلقی جلوگیری شود.