راهی ساده برای درست نفس کشیدن

درست نفس کشیدن یکی از تمریناتی است که می تواند سلامت انسان را تضمین نموده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. تحقیقات نشان می دهند برای اینکه درست نفس بکشیم و حداکثر اکسیژن را به بدن خود برسانیم باید از طریق دیافراگم تنفس کنیم، این شیوه تنفس در فرهنگ یوگا به پارانایما (Pranayama) معروف است. پارانا (prana) به معنی انرژی و یاما (yama) به معنی کنترل می باشد.

حتی اگر شما تمرینات یوگا را کاملا انجام نمیدهید تکنیک های نفس گیری آن میتواند سبب آرامش و رساندن اکسیژن کافی به بدن شما شود. برای یادگیری این نوع نفس گیری باید به پشت بخوابید سپس یک دست را روی سینه و دست دیگر را روی شکم بگذارید.

اگر قبلا تکنیک نفس گیری را تمرین نکرده باشید و به مانند همیشه نفس بکشید متوجه خواهید شد که دستی که روی سینه تان قرار دارد بالا و پائین میرود اما دستی که روی شکم قرار دارد تقریبا بی حرکت است .

ولی برای درست نفس کشیدن باید تمرین کنید که دست روی سینه حرکتی نکند اما دست روی شکم در زمان دم و بازدم بالا و پائین برود.

چگونه نفس گیری کنیم
زمانیکه شما بر اثر تمرین توانستید هنر نفس کشیدن را از دیافراگم که در ابتدا مشکل است یاد بگیرد باید شمارش در هنگام نفس گیری را آغاز کنید.

هنگامیکه از راه بینی شروع به نفس گرفتن می کنید شکم شما بزرگ شده و مانند نفس کشیدن نوزادان بالا میاید سپس به مدت پنج ثانیه نفس خود را حبس کرده و بعد به آرامی از راه دهان بازدم انجام میدهید. سپس بعد از پنج ثانیه دیگر دوباره عمل دم را انجام دهید.

این تمرینات را 50 تکرار کنید تا هم زمان که آرام می شوید اکسیژن کافی به سلولهای بدنتان برسد.

ممکن است که شما در زمان نفس گیری از یک کلمه یا عبارت استفاده کنید که این کلمه را مانترا (mantra) می نامند و مانترا می تواند هر کلمه یا عبارتی که سب مثبت شدن افکار شما شود باشد مانند عبارت خداحافظ استرس و جملاتی از این قبیل. این امر سبب میشود که بعد از نفس گیری احساس آرامش بیشتری داشته باشید.