کنترل سیستم تهاجمی باکتری ها با نور

محققان برای نخستین بار موفق به حمله به سیستم تهاجمی باکتری ها و کنترل آنها با استفاده از نور شدند. این تحول زمینه را برای نابودی بسیاری از باکتری های خطرناک فراهم می کند.


به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، کنترل سیستم تهاجمی باکتری ها با استفاده از نور باعث می شود روش تازه ای برای انتقال داروهای درمانی به باکتری ها و از کار انداختن آنها ابداع شود.

برخی باکتری ها برای تزریق مواد سمی خود به سلول های بدن از ابزاری سرنگ مانند استفاده می کنند. محققان موسسه مکس پلانک آلمان قبلا با کنترل این ابزار توانسته بودند از آن برای انتقال دارو به سلول های آسیب دیده استفاده کنند و حالا روشی جدید برای کنترل این سازوکار با استفاده از نور یافته اند.

اخبار پزشکی ,خبرهای پزشکی, باکتری

این روش جدید که T3SS نام گرفته، بر روی باکتری های بیماری زایی مانند E. coli، Salmonella، Shigella، Yersinia و Pseudomonas با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است. این باکتری ها عامل بسیاری از عفونت های خطرناک بیمارستانی هم هستند و موجب تضعیف سیستم دفاعی بدن و گسترش عفونت می شوند. ایجاد درد، تب و حالت تهوع از جمله دیگر پیامدهای فعال شدن باکتری های مذکور در بدن است.

محققان با تاباندن نور بر روی باکتری های موذی با طول موجی خاص توانسته اند، فرایندهای مولکولی آنها را دستکاری کنند و پروتئین های مفید را به درون سلول های سرطانی تزریق کنند. پژوهشگران امیدوارند با تداوم استفاده از این روش درمانی بتوانند راهی تازه برای درمان انواع سرطان بیابند.